قالب وردپرس درنا توس
Home / Mac / How to Uninstall the Discontinued CrashPlan for Home

How to Uninstall the Discontinued CrashPlan for Home Photo of an abandoned house with the CrashPlan logo superimposed.

Original photo by Mike Yakaites

As all TidBITS readers should be aware, Code42 Software discontinued its CrashPlan for Home Service recently (see "CrashPlan for Home Ends Today , "October 22, 201

8). Since CrashPlan is an Internet-enabled service-even when used for peer-to-peer backups-there is no reason to let it continue running in the background. Det kan ikke forbruke betydelige CPU-sykluser eller RAM, men du kan ikke bruke det til å sikkerhetskopiere eller gjenopprette data igjen, så du bør fjerne det for å sikre at det ikke forårsaker fremtidige problemer.

Here's how to uninstall CrashPlan for Home:

 1. In the Finder, choose Go> Go to Folder or Press Command-Shift-G.
 2. In the dialog that appears, copy and paste the line below and click the Go button: / Library / Application Support / CrashPlan / Uninstall.app

   Go to Folder dialog in the Finder

 3. If you do not see the Uninstall app, that means CrashPlan was installed just for your user, so Copy and paste this line instead and click the Go button: ~ / Library / Application Support / CrashPlan / Uninstall.app
 4. The Finder displays the CrashPlan application support folder, which contains the Uninstall app.
   CrashPlan application support folder showing Uninstall app
 5. Double-click the Uninstall app to run it, click the Uninstall button, enter your administrator password when prompted, and when it completes, click the Exit button. CrashPlan uninstaller dialog

   CrashPlan uninstaller finished dialog

   CrashPlan folder emptied of all files

 6. The Uninstall app deletes the main CrashPlan app along with everything from the CrashPlan application support folder, og der er ingen grund til at beholde den pågældende folder heller. Navigate up one level in the Finder-Press Command-Up Arrow-and then delete the empty CrashPlan folder. If the CrashPlan app remains in your Applications folder, TidBITS reader Tom Tubbiola has the solution : – copy and paste this line into Terminal to remove any "immutable" bits. chflags -R nouchg / Applications / CrashPlan.app; chflags -R noschg /Applications/CrashPlan.app
 7. Finally, if you were backing up to a local destination, you can delete the directories containing those local backups. They will have long numeric names like 312757381423956228 and will contain a cp.properties file.
   Folder showing CrashPlan backups

That's it. If you were using CrashPlan for Windows or Linux as well, refer to Code42's instructions for removing CrashPlan from those operating systems.


Source link